Uskomme että puhtaimmat, laadukkaimmat, turvallisimmat ja maukkaimmat kasvikset tulevat Suomesta.

Valmistamme suomalaisista kasviksista herkullisia kuivattuja tuotteita ruoanlaittoon, leivontaan ja sellaisinaan naposteltaviksi.

We believe that the most pure, high quality, safe and tasty vegetables come from Finland. 
We produce delicious dried treats of Finnish vegetables – suitable for cooking, baking and snacks.

Käytämme mahdollisuuksien mukaan kasviksia, jotka eivät hyvästä laadustaan huolimatta kelpaa vähittäismyyntiin esimerkiksi poikkeavan värinsä tai muotonsa vuoksi – pyrimme näin vähentämään myös hävikkiä!

Whenever possible we use vegetables that despite of their good quality aren’t suitable for retail due to their abnormal colour or shape – this way we also try to reduce wastage!

Raaka-aineemme kuivataan ja pakataan Vanhamäen Hyvinvointikeskuksessa, joka on osa Vanhamäki Säätiön toimintaa. Toiminnan keskiössä ovat lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi, monikulttuurisuus, erilaiset kuntouttavat työtoiminnan muodot ja vapaaehtoistoiminta.

Our raw materials are dried and packed at the Vanhamäki Welfare Center that is part of the Vanhamäki Foundation. Their focus is on well-being of kids and families, multiculturalism, various forms of rehabilitative work and volunteering.

Supermakeat ja supermaukkaat
suippopaprikamme tulevat Närpiön Vihanneksilta!

Our super sweet and super delicious
pointed paprikas come from Närpes Grönsaker!

Suomalainen suippopaprika
on herkku niin tuoreeltaan kuin kuivattunakin!

Finnish pointed paprika
is a treat both fresh and dried!

JÄLLEENMYYJÄMME löydät TÄÄLTÄ.
Mikäli et löydä lähikauppaasi listalta, voit kysyä tuotteen saatavuutta kauppiaalta.

You can find our RETAILERS HERE.
If your nearest store is not listed you can ask the store owner about the availability of these products.

Kuva/Photo: Tanja Räty

SUOMALAINEN – from FINLAND

Suomen hyvä ilmanlaatu, saasteeton maaperä sekä puhtaat ja runsaat vesivarat mahdollistavat kotimaisille kasviksille mitä parhaimmat kasvuolosuhteet – niin avomaalla kuin kasvihuoneissakin. Kylmät talvet auttavat kasvinsuojelussa, ja valoisat kesät viileine öineen tekevät kotimaisista kasviksista erityisen maukkaita. Kotimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytetään yhä kestävämpiä ratkaisuja lämmityksen ja valaistuksen suhteen, mikä pienentää olennaisesti kasvistuotannon hiilijalanjälkeä. Uskommekin että kasvisten suosiminen kaikissa muodoissaan on myös ympäristöteko.

Finland’s good air quality, unpolluted soil and clean and abundant water resources enable Finnish vegetables to grow in the best possible conditions – both outdoors and in greenhouses. Cold winters help with plant protection and bright summers with cool nights make these vegetables particularly tasty. Finnish greenhouse cultivation is using increasingly more sustainable solutions for heating and lighting and that reduces significantly the carbon footprint of plant production. We believe that favoring vegetables in all their forms is also an environmental act.

EKOLOGINEN – ECO-FRIENDLY

Kasvikset ovat terveellisen ruokavalion perusta, ja niitä olisi hyvä syödä runsaasti ja monipuolisesti. Kasviksia voi syödä hyvin monella eri tapaa, vain mielikuvitus on rajana!

Vegetables are the basis of a healthy diet and should be eaten generously and with diversity. Vegetables can be eaten in many different ways, only your imagination is the limit!

RAVITSEVA – NUTRITIOUS

HERCCU Finland tarjoaa yhden tavan lisätä kasvisten määrää ruokavaliossa. Kuivattuja kasviksia voi lisätä keittoihin, salaatteihin, kastikkeisiin, leivonnaisiin tai napostella sellaisinaan. Kuivatut kasvikset eivät korvaa tuoreita vihanneksia ja juureksia, mutta ne toimivat hyvänä vaihtoehtona silloin kun tuoreita ei ole saatavilla tai halutaan niiden lisäksi jotain ekstraa. Kuivattujen kasvisten lisääminen ruokiin onkin helppoa ja kätevää!

HERCCU Finland offers one way to increase the daily dose of vegetables. Dried vegetables can be added to soups, salads, sauces, pastries or eaten as such. Dried vegetables shouldn’t be a substitute for fresh vegetables but they can be a good choice when fresh vegetables aren’t available or if you want to add something extra to your dish. Adding dried vegetables to your meals is easy and convenient!

HERKULLINEN – DELICIOUS

Haluatko tietää lisää? Want to know more? Ota yhteyttä! Contact us! info@herccu.com

JÄLLEENMYYJÄT/RETAILERS

EVÄSTEET/COOKIES

Copyright © 2020 – HERCCU Finland